>4v5k_DI mol:protein length:148  50S RIBOSOMAL PROTEIN L9
MKVILLEPLENLGDVGQVVDVKPGYARNYLLPRGLAVLATESNLKALEARIRAQAKRLA
ERKAEAERLKEILENLTLTIPVRAGETKIYGSVTAKDIAEALSRQHGVTIDPKRLALEK
PIKELGEYVLTYKPHPEVPIQLKVSVVAQE