>4v7h_AD mol:protein length:158  40S ribosomal protein S9(A)
RTYSKTYSTPKRPYESSRLDAELKLAGEFGLKNKKEIYRISFQLSKIRRAARDLLTRDE
KDPKRLFEGNALIRRLVRVGVLSEDKKKLDYVLALKVEDFLERRLQTQVYKLGLAKSVH
HARVLITQRHIAVGKQIVNIPSFMVRLDSEKHIDFAPTSP