>4v7h_BE mol:protein length:237  60S ribosomal protein L5
AYSSRFQTPFRRRREGKTDYYQRKRLVTQHKAKYNTPKYRLVVRFTNKDIICQIISSTI
TGDVVLAAAYSHELPRYGITHGLTNWAAAYATGLLIARRTLQRLGLDETYKGVEEVEGE
YELTEAVEDGPRPFKVFLDIGLQRTTTGARVFGALKGASDGGLYVPHSENRFPGWDFET
EEIDPELLRSYIFGGHVSQYMEELADDDEERFSELFKGYLADDIDADSLEDIYTSAHEA
I