>4v7h_BT mol:protein length:80  60S ribosomal protein L25
YKVIEQPITSETAMKKVEDGNILVFQVSMKANKYQIKKAVKELYEVDVLKVNTLVRPNG
TKKAYVRLTADYDALDIANRI