>4w2f_AS mol:protein length:93  30S Ribosomal Protein S19
MPRSLKKGVFVDDHLLEKVLELNAKGEKRLIKTWSRRSTIVPEMVGHTIAVYNGKQHVP
VYITENMVGHKLGEFAPTRTYRGHGKEAKATKKK