>4w2f_B6 mol:protein length:54  50S Ribosomal Protein L33
MASEVRIKLLLECTECKRRNYATEKNKRNTPNKLELRKYCPWCRKHTVHREVKI