>4w2f_BI mol:protein length:148  50S Ribosomal Protein L9
MKVILLEPLENLGDVGQVVDVKPGYARNYLLPRGLAVLATESNLKALEARIRAQAKRLA
ERKAEAERLKEILENLTLTIPVRAGETKIYGSVTAKDIAEALSRQHGVTIDPKRLALEK
PIKELGEYVLTYKPHPEVPIQLKVSVVAQE