>4w2f_CF mol:protein length:101  30S Ribosomal Protein S6
MRRYEVNIVLNPNLDQSQLALEKEIIQRALENYGARVEKVEELGLRRLAYPIAKDPQGY
FLWYQVEMPEDRVNDLARELRIRDNVRRVMVVKSQEPFLANA