>4w2f_D4 mol:protein length:71  50S Ribosomal Protein L31
MKEGIHPKLVPARIICGCGNVIETYSTKPEIYVEVCSKCHPFYTGQQRFVDTEGRVERF
QRRYGDSYRKGR