>4w2f_DI mol:protein length:148  50S Ribosomal Protein L9
MKVILLEPLENLGDVGQVVDVKPGYARNYLLPRGLAVLATESNLKALEARIRAQAKRLA
ERKAEAERLKEILENLTLTIPVRAGETKIYGSVTAKDIAEALSRQHGVTIDPKRLALEK
PIKELGEYVLTYKPHPEVPIQLKVSVVAQE