>4w2f_DS mol:protein length:112  50S Ribosomal Protein L18
MARLTAYERRKFRVRNRIKRTGRLRLSVFRSLKHIYAQIIDDEKGVTLVSASSLALKLK
GNKTEVARQVGRALAEKALALGIKQVAFDRGPYKYHGRVKALAEGAREGGLEF