>4wce_C mol:protein length:207  50S ribosomal protein L4
MANYDVLKLDGTKSGSIELSDAVFGIEPNNSVLFEAINLQRASLRQGTHAVKNRSAVSG
GGRKPWKQKGTGRARQGTIRAPQWRGGGIVFGPTPRSYAYKMPKKMRRLALRSALSFKA
QENGLTVVDAFNFEAPKTKEFKNVLSTLEQPKKVLVVTENEDVNVELSARNIPGVQVTT
AQGLNVLDITNADSLVITEAAAKKVEEVLG