>4wce_J mol:protein length:144  50S ribosomal protein L16
MLLPKRVKYRRQHRPKTTGRSKGGNYVTFGEFGLQATTTSWITSRQIESARIAMTRYMK
RGGKVWIKIFPHTPYTKKPLEVRMGAGKGAVEGWIAVVKPGRILFEVAGVSEEVAREAL
RLASHKLPVKTKFVKREELGGETNES