>4web_L mol:protein length:240  Mouse Fab Light Chain
MESQTQVLMFLLLWVSGACADIVMTQSPSSLAMSVGQKVTMSCKSSQSLLNSNNQKNYL
AWYQQKPGQSPKLLVYFASTRESGVPDRFIGSGSGTDFTLTISSVQAEDLADYFCQQHY
STPYTFGGGTKLEIRRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKID
GSERQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFN
RNEC
>4web_H mol:protein length:467  Mouse Fab Heavy Chain
MKCSWVIFFLMAVVTGVISEVQLQQSGAELVKPGASVKLSCTASGFNIKDTYIHWVNQR
PEQGLEWIGRIDPANGHTQYDPKFQGKATITADTSSNTAYLQLSSLTSEDTAVYYCATS
DYSYALDSWGQGTSVTVSSAKTTAPSVYPLAPVCGDTTGSSVTLGCLVKGYFPEPVTLT
WNSGSLSSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVTSSTWPSQSITCNVAHPASSTKVDKKIEP
RGPTIKPCPPCKCPAPNLLGGPSVFIFPPKIKDVLMISLSPIVTCVVVDVSEDDPDVQI
SWFVNNVEVHTAQTQTHREDYNSTLRVVSALPIQHQDWMSGKEFKCKVNNKDLPAPIER
TISKPKGSVRAPQVYVLPPPEEEMTKKQVTLTCMVTDFMPEDIYVEWTNNGKTELNYKN
TEPVLDSDGSYFMYSKLRVEKKNWVERNSYSCSVVHEGLHNHHTTKSFSRTPGK
>4web_L mol:protein length:240  Mouse Fab Light Chain
MESQTQVLMFLLLWVSGACADIVMTQSPSSLAMSVGQKVTMSCKSSQSLLNSNNQKNYL
AWYQQKPGQSPKLLVYFASTRESGVPDRFIGSGSGTDFTLTISSVQAEDLADYFCQQHY
STPYTFGGGTKLEIRRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKID
GSERQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFN
RNEC
>4web_E mol:protein length:217  hepatitis C virus envelope glycoprotein 2
TPVGLAMSACRSIEAFRVGWGALQYEDNVTNPEDMRPYCWHYPPRQCGVVSAKTVCGPV
YCFTPSPVVVGTTDRLGAPTYTWGENETDVFLLNSTRPPLGSWFGCTWMNSSGYTKTCG
APPCRTRADFNASTDLLCPTDCFRKHPDTTYLKCGSGPWLTPRCLIDYPYRLWHYPCTV
NYTIFKIRMYVGGVEHRLTAACNFTRGDRGSASGLEVLFQ