>4web_H mol:protein length:467  Mouse Fab Heavy Chain
MKCSWVIFFLMAVVTGVISEVQLQQSGAELVKPGASVKLSCTASGFNIKDTYIHWVNQR
PEQGLEWIGRIDPANGHTQYDPKFQGKATITADTSSNTAYLQLSSLTSEDTAVYYCATS
DYSYALDSWGQGTSVTVSSAKTTAPSVYPLAPVCGDTTGSSVTLGCLVKGYFPEPVTLT
WNSGSLSSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVTSSTWPSQSITCNVAHPASSTKVDKKIEP
RGPTIKPCPPCKCPAPNLLGGPSVFIFPPKIKDVLMISLSPIVTCVVVDVSEDDPDVQI
SWFVNNVEVHTAQTQTHREDYNSTLRVVSALPIQHQDWMSGKEFKCKVNNKDLPAPIER
TISKPKGSVRAPQVYVLPPPEEEMTKKQVTLTCMVTDFMPEDIYVEWTNNGKTELNYKN
TEPVLDSDGSYFMYSKLRVEKKNWVERNSYSCSVVHEGLHNHHTTKSFSRTPGK