>4wfn_J mol:protein length:141  50S ribosomal protein L16
MLLPKRTKFRKQFRGRMTGDAKGGDYVAFGDYGLIAMEPAWIKSNQIEACRIVMSRHFR
RGGKIYIRIFPDKPVTKKPAETRMGKGKGAVEYWVSVVKPGRVMFEVAGVTEEQAKEAF
RLAGHKLPIQTKMVKREVYDEAQ