>4wgk_B mol:protein length:688  Neutral ceramidase
FSGYHIGVGRADCTGQVADINLMGYGKSGQNAQGILTRLYSRAFIMAEPDGSNRTVFVS
IDIGMVSQRLRLEVLNRLQSKYGSLYRRDNVILSGTHTHSGPAGYFQYTVFVIASEGFS
NQTFQHMVTGILKSIDIAHTNMKPGKIFINKGNVDGVQINRSPYSYLQNPQSERARYSS
NTDKEMIVLKMVDLNGDDLGLISWFAIHPVSMNNSNHLVNSDNVGYASYLLEQEKNKGY
LPGQGPFVAAFASSNLGDVSPNILGPRCINTGESCDNANSTCPIGGPSMCIAKGPGQDM
FDSTQIIGRAMYQRAKELYASASQEVTGPLASAHQWVDMTDVTVWLNSTHASKTCKPAL
GYSFAAGTIDGVGGLNFTQGKTEGDPFWDTIRDQILGKPSEEIKECHKPKPILLHTGEL
SKPHPWHPDIVDVQIITLGSLAITAIPGEFTTMSGRRLREAVQAEFASHGMQNMTVVIS
GLCNVYTHYITTYEEYQAQRYEAASTIYGPHTLSAYIQLFRNLAKAIATDTVANLSRGP
EPPFFKQLIVPLIPSIVDRAPKGRTFGDVLQPAKPEYRVGEVAEVIFVGANPKNSVQNQ
THQTFLTVEKYEATSTSWQIVCNDASWETRFYWHKGLLGLSNATVEWHIPDTAQPGIYR
IRYFGHNRKQDILKPAVILSFEGTSPAFEVVTIHHHHHH
>4wgk_B mol:protein length:688  Neutral ceramidase
FSGYHIGVGRADCTGQVADINLMGYGKSGQNAQGILTRLYSRAFIMAEPDGSNRTVFVS
IDIGMVSQRLRLEVLNRLQSKYGSLYRRDNVILSGTHTHSGPAGYFQYTVFVIASEGFS
NQTFQHMVTGILKSIDIAHTNMKPGKIFINKGNVDGVQINRSPYSYLQNPQSERARYSS
NTDKEMIVLKMVDLNGDDLGLISWFAIHPVSMNNSNHLVNSDNVGYASYLLEQEKNKGY
LPGQGPFVAAFASSNLGDVSPNILGPRCINTGESCDNANSTCPIGGPSMCIAKGPGQDM
FDSTQIIGRAMYQRAKELYASASQEVTGPLASAHQWVDMTDVTVWLNSTHASKTCKPAL
GYSFAAGTIDGVGGLNFTQGKTEGDPFWDTIRDQILGKPSEEIKECHKPKPILLHTGEL
SKPHPWHPDIVDVQIITLGSLAITAIPGEFTTMSGRRLREAVQAEFASHGMQNMTVVIS
GLCNVYTHYITTYEEYQAQRYEAASTIYGPHTLSAYIQLFRNLAKAIATDTVANLSRGP
EPPFFKQLIVPLIPSIVDRAPKGRTFGDVLQPAKPEYRVGEVAEVIFVGANPKNSVQNQ
THQTFLTVEKYEATSTSWQIVCNDASWETRFYWHKGLLGLSNATVEWHIPDTAQPGIYR
IRYFGHNRKQDILKPAVILSFEGTSPAFEVVTIHHHHHH
>4wgk_A mol:protein length:688  Neutral ceramidase
FSGYHIGVGRADCTGQVADINLMGYGKSGQNAQGILTRLYSRAFIMAEPDGSNRTVFVS
IDIGMVSQRLRLEVLNRLQSKYGSLYRRDNVILSGTHTHSGPAGYFQYTVFVIASEGFS
NQTFQHMVTGILKSIDIAHTNMKPGKIFINKGNVDGVQINRSPYSYLQNPQSERARYSS
NTDKEMIVLKMVDLNGDDLGLISWFAIHPVSMNNSNHLVNSDNVGYASYLLEQEKNKGY
LPGQGPFVAAFASSNLGDVSPNILGPRCINTGESCDNANSTCPIGGPSMCIAKGPGQDM
FDSTQIIGRAMYQRAKELYASASQEVTGPLASAHQWVDMTDVTVWLNSTHASKTCKPAL
GYSFAAGTIDGVGGLNFTQGKTEGDPFWDTIRDQILGKPSEEIKECHKPKPILLHTGEL
SKPHPWHPDIVDVQIITLGSLAITAIPGEFTTMSGRRLREAVQAEFASHGMQNMTVVIS
GLCNVYTHYITTYEEYQAQRYEAASTIYGPHTLSAYIQLFRNLAKAIATDTVANLSRGP
EPPFFKQLIVPLIPSIVDRAPKGRTFGDVLQPAKPEYRVGEVAEVIFVGANPKNSVQNQ
THQTFLTVEKYEATSTSWQIVCNDASWETRFYWHKGLLGLSNATVEWHIPDTAQPGIYR
IRYFGHNRKQDILKPAVILSFEGTSPAFEVVTIHHHHHH