>4xk8_G mol:protein length:95  Photosystem I reaction center subunit V, chloroplastic
ELSPSLVISLSTGLSLFLGRFVFFNFQRENVAKQVPEQNGLTHFEAGDTRAKEYVSLLK
SNDPVGFNIVDVLAWGSIGHIVAYYILATTSNGYDP