>4yxh_H mol:protein length:218  POM1 FAB HEAVY CHAIN
QVQLQQSGTELVMPGASVKMSCKASGYTFTDYWMHWVKQRPGQGLEWIGSIDPSDSYTS
HNEKFKGKATLTVDESSSTAYMQLSSLTSEDSAVYFCSRSGYGYYAMEYWGQGTSVTVS
SAKTTPPSVYPLAPGGGATNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTWNSGSLSGGVHTFPAVLQS
DLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPR
>4yxh_A mol:protein length:135  Major prion protein
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMLEDPHMVVGGLGGYMLGSAMNRPLIHFGNDYEDRYYRE
NMYRYPNQVYYRPVDQYNNQNTFVHDCVNITVKQHTVTTTTKGENFTETDIKMMERVVE
QMCITQYQRESQAYYQR
>4yxh_L mol:protein length:213  POM1 FAB LIGHT CHAIN
DIVLTQSPAILSVSPGERVSFSCRASQNIGTSIHWYQQRTNESPRLIIKYASESISGIP
SRFSGSGSGTDFTLSINSVESEDIADYYCQQSNTWPYTFGGGTKLELKRADAAPTVSIF
PPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSETDQDSKDSTYSMSS
TLTLTKDEYERHNTYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNE
>4yxh_L mol:protein length:213  POM1 FAB LIGHT CHAIN
DIVLTQSPAILSVSPGERVSFSCRASQNIGTSIHWYQQRTNESPRLIIKYASESISGIP
SRFSGSGSGTDFTLSINSVESEDIADYYCQQSNTWPYTFGGGTKLELKRADAAPTVSIF
PPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSETDQDSKDSTYSMSS
TLTLTKDEYERHNTYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNE