>5a31_K mol:protein length:620  ANAPHASE-PROMOTING COMPLEX SUBUNIT 6
MNLERLRKRVRQYLDQQQYQSALFWADKVASLSREEPQDIYWLAQCLYLTAQYHRAAHA
LRSRKLDKLYEACRYLAARCHYAAKEHQQALDVLDMEEPINKRLFEKYLKDESGFKDPS
SDWEMSQSSIKSSICLLRGKIYDALDNRTLATYSYKEALKLDVYCFEAFDLLTSHHMLT
AQEEKELLESLPLSKLCNEEQELLRFLFENKLKKYNKPSETVIPESVDGLEKNLDVVVS
LAERHYYNCDFKMCYKLTSVVMEKDPFHKSCLPVHIGTLVELNKANELFYLSHKLVDLY
PSNPVSWFAVGCYYLMVGHKNEHARRYLSKATTLEKTYGPAWIAYGHSFAVESEHDQAM
AAYFTAAQLMKGCHLPMLYIGLEYGLTNNSKLAERFFSQALSIAPEDPFVMHEVGVVAF
QNGEWKTAEKWFLDALEKIKAIGNEVTVDKWEPLLNNLGHVCRKLKKYAEALDYHRQAL
VLIPQNASTYSAIGYIHSLMGNFENAVDYFHTALGLRRDDTFSVTMLGHCIEMYIGDSE
AYIGADIKDKLKCYDFDVHTMKTLKNIISPPWDFREFEVEKQTAEETGLTPLETSRKTP
DSRPSLEETFEIEMNESDMMLETSMSDHST