>5exu_A mol:protein length:231  Reversibly photoswitching protein Dathail
GSAHASVIKPEMKIKLRMEGAVNGHKFVIEGEGIGKPYEGTQTLDLTVEEGAPLPFSYD
ILTPAFQYGNRAFTKYPEDIPDYFKQAFPEGYSWERSMTYEDQGICIATSDITMEGDCF
FYEIRFDGTNFPPNGPVMQKKTLKWKSPTGKMYVEDGVLKGDVEMALLLEGGGHYRCDF
KTTYKAKKDVRLPDAHEVDHRIEILSHDKDYNKVRLYEHAEARYSGGGSGGGAS