>5f1b_C mol:protein length:256  Niemann-Pick C1 protein
MTTNPVDLWSAPSSQARLEKEYFDQHFGPFFRTEQLIIRAPLTDKHIYQPYPSGADVPF
GPPLDIQILHQVLDLQIAIENITASYDNETVTLQDICLAPLSPYNTNCTILSVLNYFQN
SHSVLDHKKGDDFFVYADYHTHFLYCVRAPASLNDTSLLHDPCLGTFGGPVFPWLVLGG
YDDQNYNNATALVITFPVNNYYNDTEKLQRAQAWEKEFINFVKNYKNPNLTISFTAERS
IEDELNRESDSDLEHHHHHH
>5f1b_C mol:protein length:256  Niemann-Pick C1 protein
MTTNPVDLWSAPSSQARLEKEYFDQHFGPFFRTEQLIIRAPLTDKHIYQPYPSGADVPF
GPPLDIQILHQVLDLQIAIENITASYDNETVTLQDICLAPLSPYNTNCTILSVLNYFQN
SHSVLDHKKGDDFFVYADYHTHFLYCVRAPASLNDTSLLHDPCLGTFGGPVFPWLVLGG
YDDQNYNNATALVITFPVNNYYNDTEKLQRAQAWEKEFINFVKNYKNPNLTISFTAERS
IEDELNRESDSDLEHHHHHH
>5f1b_A mol:protein length:158  GP1
RSIPLGVIHNSVLQVSDVDKLVCRDKLSSTNQLRSVGLNLEGNGVATDVPSATKRWGFR
SGVPPKVVNYEAGEWAENCYNLEIKKPDGSECLPAAPDGIRGFPRCRYVHKVSGTGPCA
GDFAFHKEGAFFLYDRLASTVIYRGTTFAEGVVAFLILPQ
>5f1b_B mol:protein length:130  GP2
PKCNPNLHYWTTQDEGAAIGLAWIPYFGPAAEGIYTEGLMHNQDGLICGLRQLANETTQ
ALQLFLRATTELRTFSILNRKAIDFLLQRWGGTCHILGPDCCIEPHDWTKNITDKIDQI
IHDFVDHHHHHH