>5f1b_C mol:protein length:256  Niemann-Pick C1 protein
MTTNPVDLWSAPSSQARLEKEYFDQHFGPFFRTEQLIIRAPLTDKHIYQPYPSGADVPF
GPPLDIQILHQVLDLQIAIENITASYDNETVTLQDICLAPLSPYNTNCTILSVLNYFQN
SHSVLDHKKGDDFFVYADYHTHFLYCVRAPASLNDTSLLHDPCLGTFGGPVFPWLVLGG
YDDQNYNNATALVITFPVNNYYNDTEKLQRAQAWEKEFINFVKNYKNPNLTISFTAERS
IEDELNRESDSDLEHHHHHH