>5ffo_F mol:protein length:257  Integrin beta-6
TEDYPVDLYYLMDLSASMDDDLNTIKELGSRLSKEMSKLTSNFRLGFGSFVEKPVSPFV
KTTPEEIANPCSSIPYFCLPTFGFKHILPLTNDAERFNEIVKNQKISANIDTPEGGFDA
IMQAAVCKEKIGWRNDSLHLLVFVSDADSHFGMDSKLAGIVCPNDGLCHLDSKNEYSMS
TVLEYPTIGQLIDKLVQNNVLLIFAVTQEQVHLYENYAKLIPGATVGLLQKDSGNILQL
IISAYEELRSEVELEHHHHHH