>5flx_L mol:protein length:158  40S RIBOSOMAL PROTEIN S11
MADIQTERAYQKQPTIFQNKKRVLLGETGKEKLPRYYKNIGLGFKTPKEAIEGTYIDKK
CPFTGNVSIRGRILSGVVTKMKMQRTIVIRRDYLHYIRKYNRFEKRHKNMSVHLSPCFR
DVQIGDIVTVGECRPLSKTVRFNVLKVTKAAGTKKQFQKF