>5flx_N mol:protein length:151  40S RIBOSOMAL PROTEIN S13
MGRMHAPGKGLSQSALPYRRSVPTWLKLTSDDVKEQIYKLAKKGLTPSQIGVILRDSHG
VAQVRFVTGNKILRILKSKGLAPDLPEDLYHLIKKAVAVRKHLERNRKDKDAKFRLILI
ESRIHRLARYYKTKRVLPPNWKYESSTASALVA