>5flx_b mol:protein length:84  40S RIBOSOMAL PROTEIN S27
MPLAKDLLHPSPEEEKRKHKKKRLVQSPNSYFMDVKCPGCYKITTVFSHAQTVVLCVGC
STVLCQPTGGKARLTEGCSFRRKQH