>5flz_A mol:protein length:823  SPINDLE POLE BODY COMPONENT SPC97
MEIKEVDDRAELLRYTNNIPLLGKLVNHQPLWSTNPKLKSFSLEKISAPDQRRVQEALV
VKDLLNVLIGLEGTYIRYFNDYEPSDPETPIEFKIAKKMDPSFKTFSRRIVRYGKQYMI
LTRAYEKWSDTSFGMVLQRFAYEIRRFLEDVYLKTLVERLERDFNKVPNFSIRELEQII
NETEVNKQMELLYNIYEEIFREIEERRTNQSSQEDFNNFMDSMKNESSLHLRLMVAFDT
TVYPVPKGGAILKIFQQKILENLGDRSSVMFLKKLLNNISQDYCTMLYEWLTQGILNDP
YQEFMTYDDLEGKTDNIFDTRDRAWDTQYFIRKDVLLRDCDSEEDKNLLFKMLRTGILL
KVVRASLQIPTIPSNSSDITIQEINDFADLMEGSNLELYVDKCYSRANEIFLKLFFQGY
DLINVLKHLQQIFLGYQSGHNVLKFLTKNMGELTKHYRNDNNANYDKLLQNFELERQSE
NPNNLMRQLLMIQFDTETLPQVLSHYLQIYPEVPENNSANDDSDPLMHANNFKNMNAIL
FDELSKERTGAYHGSNLELYTPKSAIYHLKFDINIPYPLNIIISRTCMIKYQIILRYQL
VLQYHSRLLDETWMDLNKTPSWKYRGYSHTVKRRIVRATRVLHAKMNHFIKTIMEYFNQ
NVIDKEVYSLEKCYRNPTLAVAIQNELEGGLTNIMTNRCLSDLIPLQLQIFDIVYKFCK
FIKSMRAKLCQLDPVLYEKHKSGMMKTLNEGYRTNNGGQEDVGYQEDAALELIQKLIEY
ISNASSIFRKCLINFTQELSTEKFDFYDSSSVDAAGIERVLYSIVPPRSASASSQR