>5flz_B mol:protein length:846  SPINDLE POLE BODY COMPONENT SPC98
MELEPTLFGIIEALAPQLLSQSHLQTFVSDVVNLLRSSTKSATQLGPLIDFYKLQSLDS
PETTIMWHKIEKFLDALFGIQNTDDMVKYLSVFQSLLPSNYRAKIVQKSSGLNMENLAN
HEHLLSPVRAPSIYTEASFENMDRFSERRSMVSSPNRYVPSSTYSSVTLRQLSNPYYVN
TIPEEDILKYVSYTLLATTSALFPFDHEQIQIPSKIPNFESGLLHLIFEAGLLYQSLGY
KVEKFRMLNISPMKKALIIEISEELQNYTAFVNNLVSSGTVVSLKSLYREIYENIIRLR
IYCRFTEHLEELSGDTFLIELNIFKSHGDLTIRKIATNLFNSMISLYYEYLMNWLTKGL
LRATYGEFFIAENTDTNGTDDDFIYHIPIEFNQERVPAFIPKELAYKIFMIGKSYIFLE
KYCKEVQWTNEFSKKYHVLYQSNSYRGISTNFFEIINDQYSEIVNHTNQILNQKFHYRD
VVFALKNILLMGKSDFMDALIEKANDILATPSDSLPNYKLTRVLQEAVQLSSLRHLMNS
PRNSSVINGLDARVLDLGHGSVGWDVFTLDYILYPPLSLVLNVNRPFGRKEYLRIFNFL
WRFKKNNYFYQKEMLKSNDIIRSFKKIRGYNPLIRDIINKLSRISILRTQFQQFNSKME
SYYLNCIIEENFKEMTRKLQRTENKSQNQFDLIRLNNGTIELNGILTPKAEVLTKSSSS
KPQKHAIEKTLNIDELESVHNTFLTNILSHKLFATNTSEISVGDYSGQPYPTSLVLLLN
SVYEFVKVYCNLNDIGYEIFIKMNLNDHEASNGLLGKFNTNLKEIVSQYKNFKDRLYIF
RADLKNDGDEELFLLSKSLR