>5fm1_A mol:protein length:823  SPINDLE POLE BODY COMPONENT SPC97
MEIKEVDDRAELLRYTNNIPLLGKLVNHQPLWSTNPKLKSFSLEKISAPDQRRVQEALV
VKDLLNVLIGLEGTYIRYFNDYEPSDPETPIEFKIAKKMDPSFKTFSRRIVRYGKQYMI
LTRAYEKWSDTSFGMVLQRFAYEIRRFLEDVYLKTLVERLERDFNKVPNFSIRELEQII
NETEVNKQMELLYNIYEEIFREIEERRTNQSSQEDFNNFMDSMKNESSLHLRLMVAFDT
TVYPVPKGGAILKIFQQKILENLGDRSSVMFLKKLLNNISQDYCTMLYEWLTQGILNDP
YQEFMTYDDLEGKTDNIFDTRDRAWDTQYFIRKDVLLRDCDSEEDKNLLFKMLRTGILL
KVVRASLQIPTIPSNSSDITIQEINDFADLMEGSNLELYVDKCYSRANEIFLKLFFQGY
DLINVLKHLQQIFLGYQSGHNVLKFLTKNMGELTKHYRNDNNANYDKLLQNFELERQSE
NPNNLMRQLLMIQFDTETLPQVLSHYLQIYPEVPENNSANDDSDPLMHANNFKNMNAIL
FDELSKERTGAYHGSNLELYTPKSAIYHLKFDINIPYPLNIIISRTCMIKYQIILRYQL
VLQYHSRLLDETWMDLNKTPSWKYRGYSHTVKRRIVRATRVLHAKMNHFIKTIMEYFNQ
NVIDKEVYSLEKCYRNPTLAVAIQNELEGGLTNIMTNRCLSDLIPLQLQIFDIVYKFCK
FIKSMRAKLCQLDPVLYEKHKSGMMKTLNEGYRTNNGGQEDVGYQEDAALELIQKLIEY
ISNASSIFRKCLINFTQELSTEKFDFYDSSSVDAAGIERVLYSIVPPRSASASSQR
>5fm1_E mol:protein length:44  SPINDLE POLE BODY COMPONENT 110
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
>5fm1_D mol:protein length:473  TUBULIN GAMMA CHAIN
MGGEIITLQAGQCGNHVGKFLWSQLAKEHAIGTDGLSQLPDSSTERDDDTKPFFRENSR
NKFTPRAIMMDSEPSVIADVENTFRGFFDPRNTWVASDGASAGNSWANGYDIGTRNQDD
ILNKIDKEIDSTDNFEGFQLLHSVAGGTGSGLGSNLLEALCDRYPKKILTTYSVFPARS
SEVVVQSYNTILALRRLIEDSDATVVFDNASLLNISGKVFRNPNIDLQHTNQLISTIIS
SVTNSIRFPSYMYSSMSSIYSTLIPSPELHFLSPSFTPFTSDYIHDDIAHKGHSSYDVM
LDLLDPSNSLVSTAMNNPTYFNVYNTIIGNVEPRQISRAMTKLQQRIKFPSWSSSAMHV
NIGRRSPYLPLQPNENEVSGMMLSNMSTVVNVFENACNTFDKVFAKGAFLNNYNVGDLF
QSMQNVQDEFAESREVVQSLMEDYVAAEQDSYLDDVLVDDENMVGELEEDLDADGDHKL
V
>5fm1_B mol:protein length:846  SPINDLE POLE BODY COMPONENT SPC98
MELEPTLFGIIEALAPQLLSQSHLQTFVSDVVNLLRSSTKSATQLGPLIDFYKLQSLDS
PETTIMWHKIEKFLDALFGIQNTDDMVKYLSVFQSLLPSNYRAKIVQKSSGLNMENLAN
HEHLLSPVRAPSIYTEASFENMDRFSERRSMVSSPNRYVPSSTYSSVTLRQLSNPYYVN
TIPEEDILKYVSYTLLATTSALFPFDHEQIQIPSKIPNFESGLLHLIFEAGLLYQSLGY
KVEKFRMLNISPMKKALIIEISEELQNYTAFVNNLVSSGTVVSLKSLYREIYENIIRLR
IYCRFTEHLEELSGDTFLIELNIFKSHGDLTIRKIATNLFNSMISLYYEYLMNWLTKGL
LRATYGEFFIAENTDTNGTDDDFIYHIPIEFNQERVPAFIPKELAYKIFMIGKSYIFLE
KYCKEVQWTNEFSKKYHVLYQSNSYRGISTNFFEIINDQYSEIVNHTNQILNQKFHYRD
VVFALKNILLMGKSDFMDALIEKANDILATPSDSLPNYKLTRVLQEAVQLSSLRHLMNS
PRNSSVINGLDARVLDLGHGSVGWDVFTLDYILYPPLSLVLNVNRPFGRKEYLRIFNFL
WRFKKNNYFYQKEMLKSNDIIRSFKKIRGYNPLIRDIINKLSRISILRTQFQQFNSKME
SYYLNCIIEENFKEMTRKLQRTENKSQNQFDLIRLNNGTIELNGILTPKAEVLTKSSSS
KPQKHAIEKTLNIDELESVHNTFLTNILSHKLFATNTSEISVGDYSGQPYPTSLVLLLN
SVYEFVKVYCNLNDIGYEIFIKMNLNDHEASNGLLGKFNTNLKEIVSQYKNFKDRLYIF
RADLKNDGDEELFLLSKSLR
>5fm1_C mol:protein length:473  TUBULIN GAMMA CHAIN
MGGEIITLQAGQCGNHVGKFLWSQLAKEHAIGTDGLSQLPDSSTERDDDTKPFFRENSR
NKFTPRAIMMDSEPSVIADVENTFRGFFDPRNTWVASDGASAGNSWANGYDIGTRNQDD
ILNKIDKEIDSTDNFEGFQLLHSVAGGTGSGLGSNLLEALCDRYPKKILTTYSVFPARS
SEVVVQSYNTILALRRLIEDSDATVVFDNASLLNISGKVFRNPNIDLQHTNQLISTIIS
SVTNSIRFPSYMYSSMSSIYSTLIPSPELHFLSPSFTPFTSDYIHDDIAHKGHSSYDVM
LDLLDPSNSLVSTAMNNPTYFNVYNTIIGNVEPRQISRAMTKLQQRIKFPSWSSSAMHV
NIGRRSPYLPLQPNENEVSGMMLSNMSTVVNVFENACNTFDKVFAKGAFLNNYNVGDLF
QSMQNVQDEFAESREVVQSLMEDYVAAEQDSYLDDVLVDDENMVGELEEDLDADGDHKL
V
>5fm1_A mol:protein length:823  SPINDLE POLE BODY COMPONENT SPC97
MEIKEVDDRAELLRYTNNIPLLGKLVNHQPLWSTNPKLKSFSLEKISAPDQRRVQEALV
VKDLLNVLIGLEGTYIRYFNDYEPSDPETPIEFKIAKKMDPSFKTFSRRIVRYGKQYMI
LTRAYEKWSDTSFGMVLQRFAYEIRRFLEDVYLKTLVERLERDFNKVPNFSIRELEQII
NETEVNKQMELLYNIYEEIFREIEERRTNQSSQEDFNNFMDSMKNESSLHLRLMVAFDT
TVYPVPKGGAILKIFQQKILENLGDRSSVMFLKKLLNNISQDYCTMLYEWLTQGILNDP
YQEFMTYDDLEGKTDNIFDTRDRAWDTQYFIRKDVLLRDCDSEEDKNLLFKMLRTGILL
KVVRASLQIPTIPSNSSDITIQEINDFADLMEGSNLELYVDKCYSRANEIFLKLFFQGY
DLINVLKHLQQIFLGYQSGHNVLKFLTKNMGELTKHYRNDNNANYDKLLQNFELERQSE
NPNNLMRQLLMIQFDTETLPQVLSHYLQIYPEVPENNSANDDSDPLMHANNFKNMNAIL
FDELSKERTGAYHGSNLELYTPKSAIYHLKFDINIPYPLNIIISRTCMIKYQIILRYQL
VLQYHSRLLDETWMDLNKTPSWKYRGYSHTVKRRIVRATRVLHAKMNHFIKTIMEYFNQ
NVIDKEVYSLEKCYRNPTLAVAIQNELEGGLTNIMTNRCLSDLIPLQLQIFDIVYKFCK
FIKSMRAKLCQLDPVLYEKHKSGMMKTLNEGYRTNNGGQEDVGYQEDAALELIQKLIEY
ISNASSIFRKCLINFTQELSTEKFDFYDSSSVDAAGIERVLYSIVPPRSASASSQR
>5fm1_F mol:protein length:44  SPINDLE POLE BODY COMPONENT 110
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX