>5gqq_A mol:protein length:178  Heme-binding protein 2
VETPGWKAPEDAGPQPGSYEIRHYGPAKWVSTSVESMDWDSAIQTGFTKLNSYIQGKNE
KEMKIKMTAPVTSYVEPGSGPFSESTITISLYIPSEQQFDPPRPLESDVFIEDRAEMTV
FVRSFDGFSSAQKNQEQLLTLASILREDGKVFDEKVYYTAGYNSPVKLLNRNNEVWLIQ
K