>5hhm_J mol:protein length:241  JM22 TCR beta chain
GGITQSPKYLFRKEGQNVTLSCEQNLNHDAMYWYRQDPGQGLRLIYYSQIVNDFQKGDI
AEGYSVSREKKESFPLTVTSAQKNPTAFYLCASSSRSSYEQYFGPGTRLTVTEDLKNVF
PPEVAVFEPSEAEISHTQKATLVCLATGFYPDHVELSWWVNGKEVHSGVSTDPQPLKEQ
PALNDSRYSLSSRLRVSATFWQNPRNHFRCQVQFYGLSENDEWTQDRAKPVTQIVSAEA
WGRAD