>5i74_C mol:protein length:214  8B6 antibody, light chain
DIVMTQSHKFMSTSVGDRVSITCKASQDVSTAVAWYQQKPGQSPKLLIYSASYRYTGVP
DRFTGSGSGTDFTFTISSVQAEDLAVYYCQQHYSIPRTFGGGTKLEIKRADAAPTVSIF
PPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSS
TLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC
>5i74_A mol:protein length:549  Sodium-dependent serotonin transporter
GSQGERETWGKKVDFLLSVIGYAVDLGNVWRFPYICAQNGGGAFLLPYTIMAIFGGIPL
FYMELALGQYHRNGCISIWRKICPIFKGIGYAICIIAFYIASYYNTIMAWALYYLISSF
TDQLPWTSCKNSWNTGNCTNYFSEDNITWTLHSTSPAEEFYTRHVLQIHRSKGLQDLGG
ISWQLALCIMLIFTVIYFSIWKGVKTSGKVVWVTATFPYIALSVLLVRGATLPGAWRGV
LFYLKPNWQKLLETGVWIDAAAQIFFSLGPGFGVLLAFASYNKFNNNCYQDALVTSVVN
CMTSFVSGFVIFTVLGYMAEMRNEDVSEVAKDAGPSLLFITYAEAIANMPASTFFAIIF
FLMLITLGLDSSFAGLEGVITAVLDEFPHVWAKRRERFVLAVVITCFFGSLVTLTFGGA
YVVKLLEEYATGPAVLTVALIEAVAVSWFYGITQFCRDVKEMLGFSPGWFWRICWVAIS
PLFLLFIIASFLMSPPQLRLFQYNYPYWSIILGYAIGTSSFICIPTYIAYRLIITPGTF
KERIIKSITPETPTLVPR
>5i74_C mol:protein length:214  8B6 antibody, light chain
DIVMTQSHKFMSTSVGDRVSITCKASQDVSTAVAWYQQKPGQSPKLLIYSASYRYTGVP
DRFTGSGSGTDFTFTISSVQAEDLAVYYCQQHYSIPRTFGGGTKLEIKRADAAPTVSIF
PPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSERQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSS
TLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC
>5i74_B mol:protein length:221  8B6 antibody, heavy chain
EVQLQQSGPELVKPGASVKISCKASGYTFTDYYMNWVKQSHGKSLEWIGNINPNNGGTS
YNQKFKGKATLTVDKSSTTAYMELRSLTSEDSAVYYCTRSPVRPYYFDYWGQGTTLTVS
SAKTTPPSVYPLAPGCGDTTGSSVTLGCLVKGYFPESVTVTWNSGSLSSSVHTFPALLQ
SGLYTMSSSVTVPSSTWPSQTVTCSVAHPASSTTVDKKLEPSGP