>5i74_A mol:protein length:549  Sodium-dependent serotonin transporter
GSQGERETWGKKVDFLLSVIGYAVDLGNVWRFPYICAQNGGGAFLLPYTIMAIFGGIPL
FYMELALGQYHRNGCISIWRKICPIFKGIGYAICIIAFYIASYYNTIMAWALYYLISSF
TDQLPWTSCKNSWNTGNCTNYFSEDNITWTLHSTSPAEEFYTRHVLQIHRSKGLQDLGG
ISWQLALCIMLIFTVIYFSIWKGVKTSGKVVWVTATFPYIALSVLLVRGATLPGAWRGV
LFYLKPNWQKLLETGVWIDAAAQIFFSLGPGFGVLLAFASYNKFNNNCYQDALVTSVVN
CMTSFVSGFVIFTVLGYMAEMRNEDVSEVAKDAGPSLLFITYAEAIANMPASTFFAIIF
FLMLITLGLDSSFAGLEGVITAVLDEFPHVWAKRRERFVLAVVITCFFGSLVTLTFGGA
YVVKLLEEYATGPAVLTVALIEAVAVSWFYGITQFCRDVKEMLGFSPGWFWRICWVAIS
PLFLLFIIASFLMSPPQLRLFQYNYPYWSIILGYAIGTSSFICIPTYIAYRLIITPGTF
KERIIKSITPETPTLVPR