>5kal_Z mol:na length:2  RNA (5'-R(*UP*U)-3')
UU
>5kal_Y mol:na length:2  RNA (5'-R(*UP*U)-3')
UU
>5kal_B mol:protein length:353  RNA uridylyltransferase 4
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMPPSPAVVGRSLVNSFKQFVSKDLHTRHVDATYRLVLDC
VAAVDPLMRLYTFGSTVVYGVHEKGSDVDFVVLNKTDVEDGKGGDAATQVAKGLQADIL
AKLARVIRQKHLSWNVEEVRRTRVPVVRVKGGGAVDFDITAYRRNGVRNSALLRAYFEQ
NPPCRWLSMSIKRWSKQTGLNASVIGGSITSYGFNLMVVYYLLQRNHLQFVPPSTIDVS
RVEPLPPHLPLEEPADEGLELGTQVLDFLHFFLHEFDSDKQVISLNRPGITTKEELDWT
KSAEDFARMNGEKVHYQWCIEDPYELNLNVGRNVTPLKRDFLRRHLEKARDTALLTIV
>5kal_A mol:protein length:353  RNA uridylyltransferase 4
MGSSHHHHHHSSGLVPRGSHMPPSPAVVGRSLVNSFKQFVSKDLHTRHVDATYRLVLDC
VAAVDPLMRLYTFGSTVVYGVHEKGSDVDFVVLNKTDVEDGKGGDAATQVAKGLQADIL
AKLARVIRQKHLSWNVEEVRRTRVPVVRVKGGGAVDFDITAYRRNGVRNSALLRAYFEQ
NPPCRWLSMSIKRWSKQTGLNASVIGGSITSYGFNLMVVYYLLQRNHLQFVPPSTIDVS
RVEPLPPHLPLEEPADEGLELGTQVLDFLHFFLHEFDSDKQVISLNRPGITTKEELDWT
KSAEDFARMNGEKVHYQWCIEDPYELNLNVGRNVTPLKRDFLRRHLEKARDTALLTIV
>5kal_Z mol:na length:2  RNA (5'-R(*UP*U)-3')
UU