>5khr_K mol:protein length:620  Cell division cycle protein 16 homolog
MNLERLRKRVRQYLDQQQYQSALFWADKVASLSREEPQDIYWLAQCLYLTAQYHRAAHA
LRSRKLDKLYEACRYLAARCHYAAKEHQQALDVLDMEEPINKRLFEKYLKDESGFKDPS
SDWEMSQSSIKSSICLLRGKIYDALDNRTLATYSYKEALKLDVYCFEAFDLLTSHHMLT
AQEEKELLESLPLSKLCNEEQELLRFLFENKLKKYNKPSETVIPESVDGLQENLDVVVS
LAERHYYNCDFKMCYKLTSVVMEKDPFHASCLPVHIGTLVELNKANELFYLSHKLVDLY
PSNPVSWFAVGCYYLMVGHKNEHARRYLSKATTLEKTYGPAWIAYGHSFAVESEHDQAM
AAYFTAAQLMKGCHLPMLYIGLEYGLTNNSKLAERFFSQALSIAPEDPFVMHEVGVVAF
QNGEWKTAEKWFLDALEKIKAIGNEVTVDKWEPLLNNLGHVCRKLKKYAEALDYHRQAL
VLIPQNASTYSAIGYIHSLMGNFENAVDYFHTALGLRRDDTFSVTMLGHCIEMYIGDSE
AYIGADIKDKLKCYDFDVHTMKTLKNIISPPWDFREFEVEKQTAEETGLTPLETSRKTP
DSRPSLEETFEIEMNESDMMLETSMSDHST