>5lks_SN mol:protein length:151  40S ribosomal protein S13
MGRMHAPGKGLSQSALPYRRSVPTWLKLTSDDVKEQIYKLAKKGLTPSQIGVILRDSHG
VAQVRFVTGNKILRILKSKGLAPDLPEDLYHLIKKAVAVRKHLERNRKDKDAKFRLILI
ESRIHRLARYYKTKRVLPPNWKYESSTASALVA