>5lxg_L mol:protein length:107  V REGION LIGHT CHAIN
DIQMTQSPASLSASVGETVTITCRASGNIHNFLAWYQQKQGKSPQVLVYNAKTLADGVP
SRFSGSGSGTQYSLKINSLQPEDFGSYYCQQFWSTPYTFGGGTKLEIN
>5lxg_H mol:protein length:119  V REGION HEAVY CHAIN
EVLLQQSGPELVKPGASVRITCKASGYTFTDFNMDWVKQSPGKSLEWIGDFNPNSGGSI
YNQKFKDKATFTVDKSSSTAYMELRSLTFEDTAVYYCARETGTAWFAYWGQGTLVTVSA
A
>5lxg_L mol:protein length:107  V REGION LIGHT CHAIN
DIQMTQSPASLSASVGETVTITCRASGNIHNFLAWYQQKQGKSPQVLVYNAKTLADGVP
SRFSGSGSGTQYSLKINSLQPEDFGSYYCQQFWSTPYTFGGGTKLEIN
>5lxg_A mol:protein length:305  Adiponectin receptor protein 1
MDYKDDDDKENLYFQGGSEGRWRVIPYDVLPDWLKDNDYLLHGHRPPMPSFRACFKSIF
RIHTETGNIWTHLLGFVLFLFLGILTMLRPNMYFMAPLQEKVVFGMFFLGAVLCLSFSW
LFHTVYCHSEKVSRTFSKLDYSGIALLIMGSFVPWLYYSFYCSPQPRLIYLSIVCVLGI
SAIIVAQWDRFATPKHRQTRAGVFLGLGLSGVVPTMHFTIAEGFVKATTVGQMGWFFLM
AVMYITGAGLYAARIPERFFPGKFDIWFQSHQIFHVLVVAAAFVHFYGVSNLQEFRYGL
EGGCTDDTLL