>5lxg_A mol:protein length:305  Adiponectin receptor protein 1
MDYKDDDDKENLYFQGGSEGRWRVIPYDVLPDWLKDNDYLLHGHRPPMPSFRACFKSIF
RIHTETGNIWTHLLGFVLFLFLGILTMLRPNMYFMAPLQEKVVFGMFFLGAVLCLSFSW
LFHTVYCHSEKVSRTFSKLDYSGIALLIMGSFVPWLYYSFYCSPQPRLIYLSIVCVLGI
SAIIVAQWDRFATPKHRQTRAGVFLGLGLSGVVPTMHFTIAEGFVKATTVGQMGWFFLM
AVMYITGAGLYAARIPERFFPGKFDIWFQSHQIFHVLVVAAAFVHFYGVSNLQEFRYGL
EGGCTDDTLL