>5lxm_A mol:protein length:283  Aurora kinase A
MESKKRQWALEDFEIGRPLGKGKFGNVYLAREKQSKFILALKVLFKAQLEKAGVEHQLR
REVEIQSHLRHPNILRLYGYFHDATRVYLILEYAPLGTVYRELQKLSKFDEQRTATYIT
ELANALSYCHSKRVIHRDIKPENLLLGSAGELKIADFGWSVHAPSSRRTTLAGTLDYLP
PEMIEGRMHDEKVDLWSLGVLCYEFLVGKPPFEANTYQETYKRISRVEFTFPDFVTEGA
RDLISRLLKHNPSQRPMLREVLEHPWITANSSKPSNAQNKESASKQS
>5lxm_D mol:protein length:38  Targeting protein for Xklp2
SSYSYDAPSDFINFSSLDDEGDTQNIDSWFELKANLEN
>5lxm_A mol:protein length:283  Aurora kinase A
MESKKRQWALEDFEIGRPLGKGKFGNVYLAREKQSKFILALKVLFKAQLEKAGVEHQLR
REVEIQSHLRHPNILRLYGYFHDATRVYLILEYAPLGTVYRELQKLSKFDEQRTATYIT
ELANALSYCHSKRVIHRDIKPENLLLGSAGELKIADFGWSVHAPSSRRTTLAGTLDYLP
PEMIEGRMHDEKVDLWSLGVLCYEFLVGKPPFEANTYQETYKRISRVEFTFPDFVTEGA
RDLISRLLKHNPSQRPMLREVLEHPWITANSSKPSNAQNKESASKQS