>5lxm_A mol:protein length:283  Aurora kinase A
MESKKRQWALEDFEIGRPLGKGKFGNVYLAREKQSKFILALKVLFKAQLEKAGVEHQLR
REVEIQSHLRHPNILRLYGYFHDATRVYLILEYAPLGTVYRELQKLSKFDEQRTATYIT
ELANALSYCHSKRVIHRDIKPENLLLGSAGELKIADFGWSVHAPSSRRTTLAGTLDYLP
PEMIEGRMHDEKVDLWSLGVLCYEFLVGKPPFEANTYQETYKRISRVEFTFPDFVTEGA
RDLISRLLKHNPSQRPMLREVLEHPWITANSSKPSNAQNKESASKQS