>5mlu_B mol:protein length:84  Histone H4
RKVLRDNIQGITKPAIRRLARRGGVKRISGLIYEETRGVLKVFLENVIRDAVTYTEHAK
RKTVTAMDVVYALKRQGRTLYGFGG