>5mlu_F mol:protein length:84  Histone H4
RKVLRDNIQGITKPAIRRLARRGGVKRISGLIYEETRGVLKVFLENVIRDAVTYTEHAK
RKTVTAMDVVYALKRQGRTLYGFGG