>5oaq_A mol:protein length:220  Transcriptional enhancer factor TEF-3
GPRSVASSKLWMLEFSAFLEQQQDPDTYNKHLFVHIGQSSPSYSDPYLEAVDIRQIYDK
FPEKKGGLKDLFERGPSNAFFLVKFWADLNTNIEDEGSSFYGVSSQYESPENMIITCST
KVCSFGKQVVEKVETEYARYENGHYSYRIHRSPLCEYMINFIHKLKHLPEKYMMNSVLE
NFTILQVVTNRDTQETLLCIAYVFEVSASEHGAQHHIYRLVKE