>5okz_Q mol:protein length:244  Exosome complex component RRP40
GPDSMSTFIFPGDSFPVDPTTPVKLGPGIYCDPNTQEIRPVNTGVLHVSAKGKSGVQTA
YIDYSSKRYIPSVNDFVIGVIIGTFSDSYKVSLQNFSSSVSLSYMAFPNASKKNRPTLQ
VGDLVYARVCTAEKELEAEIECFDSTTGRDAGFGILEDGMIIDVNLNFARQLLFNNDFP
LLKVLAAHTKFEVAIGLNGKIWVKCEELSNTLACYRTIMECCQKNDTAAFKDIAKRQFK
EILTVKEE