>5t2c_J mol:protein length:160  60S ribosomal protein L17
MVRYSLDPENPTKSCKSRGSNLRVHFKNTRETAQAIKGMHIRKATKYLKDVTLQKQCVP
FRRYNGGVGRCAQAKQWGWTQGRWPKKSAEFLLHMLKNAESNAELKGLDVDSLVIEHIQ
VNKAPKMRRRTYRAHGRINPYMSSPCHIEMILTEKEQIVPKP