>5tz2_C mol:protein length:129  Leukocyte surface antigen CD47
QLLFNKTKSVEFTFGNDTVVIPCFVTNMEAQNTTEVYVKWKFKGRDIYTFDGALNKSTV
PTDFSSAKIEVSQLLKGDASLKMDKSDAVSHTGNYTCEVTELTREGETIIELKYRVVSW
FSPNEHHHHHH