>5u9h_D mol:na length:5  DNA (5'-D(P*GP*TP*CP*GP*G)-3')
GTCGG
>5u9h_A mol:protein length:335  DNA polymerase beta
MSKRKAPQETLNGGITDMLTELANFEKNVSQAIHKYNAYRKAASVIAKYPHKIKSGAEA
KKLPGVGTKIAEKIDEFLATGKLRKLEKIRQDDTSSSINFLTRVSGIGPSAARKFVDEG
IKTLEDLRKNEDKLNHHQRIGLKYFGDFEKRIPREEMLQMQDIVLNEVKKVDSEYIATV
CGSFRRGAESSGDMDVLLTHPSFTSESTKQPKLLHQVVEQLQKVHFITDTLSKGETKFM
GVCQLPSKNDEKEYPHRRIDIRLIPKDQYYCGVLYFTGSDIFNKNMRAHALEKGFTINE
YTIRPLGVTGVAGEPLPVDSEKDIFDYIQWKYREPKDRSE
>5u9h_D mol:na length:5  DNA (5'-D(P*GP*TP*CP*GP*G)-3')
GTCGG
>5u9h_P mol:na length:11  DNA (5'-D(*GP*CP*TP*GP*AP*TP*GP*CP*GP*CP*(C7R))-3')
GCTGATGCGCX
>5u9h_T mol:na length:16  DNA (5'-D(*CP*CP*GP*AP*CP*GP*GP*CP*GP*CP*AP*TP*CP*AP*GP*C)-3')
CCGACGGCGCATCAGC