>5w0n_A mol:protein length:403  Terminal uridylyltransferase 7
VVCSLCKREGHLKKDCPEDFKRIQLEPLPPLTPKFLNILDQVCIQCYKDFSPTIIEDQA
REHIRQNLESFIRQDFPGTKLSLFGSSKNGFGFKQSDLDVCMTINGLETAEGLDCVRTI
EELARVLRKHSGLRNILPITTAKVPIVKFFHLRSGLEVDISLYNTLALHNTRLLSAYSA
IDPRVKYLCYTMKVFTKMCDIGDASRGSLSSYAYTLMVLYFLQQRNPPVIPVLQEIYKG
EKKPEIFVDGWNIYFFDQIDELPTYWSECGKNTESVGQLWLGLLRFYTEEFDFKEHVIS
IRRKSLLTTFKKQWTSKYIVIEDPFDLNHNLGAGLSRKMTNFIMKAFINGRRVFGIPVK
GFPKDYPSKMEYFFDPDVLTEGELAPNDRCCRICGKIGHFMKDCPMRRK