>5w5t_F mol:protein length:415  Glucose-1-phosphate adenylyltransferase
VQPLARDAMAYVLAGGRGSRLKELTDRRAKPAVYFGGKARIIDFALSNALNSGIRRIGV
ATQYKAHSLIRHLQRGWDFFRPERNESFDILPASQRVSETQWYEGTADAVYQNIDIIEP
YAPEYMVILAGDHIYKMDYEYMLQQHVDSGADVTIGCLEVPRMEATGFGVMHVNEKDEI
IDFIEKPADPPGIPGNEGFALASMGIYVFHTKFLMEALRRDAADPTSSRDFGKDIIPYI
VEHGKAVAHRFADSCVRSDFEHEPYWRDVGTIDAYWQANIDLTDVVPDLDIYDKSWPIW
TYAEITPPAKFVHDDEDRRGSAVSSVVSGDCIISGAALNRSLLFTGVRANSYSRLENAV
VLPSVKIGRHAQLSNVVIDHGVVIPEGLIVGEDPELDAKRFRRTESGICLITQSMIDKL
DL